Search the archive

zondag 24 januari 2021

"Geweld anti-lockdownprotest Amsterdam is de rechtsstaat onwaardig"Ik zou verwachten dat een Groenlinks-burgemeester, in de activisme-traditie van haar partij wat meer respect voor de grondwet zou opbrengen. In de grondwet staat namelijk dat er vrijheid is van vergadering, van petitie, van vereniging etc. In deze grondrechten is ook onder meer het recht op demonstratie verankerd, een groot goed, waar menig Groenlinkser dankbaar gebruik gemaakt heeft. 

24 januari 2021 werd er 'koffie gedronken' op het Museumplein. Een grote groep demonstranten was wederom, net als de week daarvoor, naar Amsterdam getrokken om te protesteren tegen het regeringsbeleid met haar 'lockdowns' en 'avondklokken', beleidsmaatregelen waarover gestreden kan worden omdat de effectiviteit daarvan niet vast staat. Echter: demonstreren is een recht in Nederland.

Nu er een Groenlinkser burgemeester is, aarzelt ze echter helaas niet om een specifiek terrein tot verboden gebied te verklaren, namelijk het Museumplein, meer uit anticiperen op verwacht gedrag dan om daadwerkelijk 'gevaar voor 'de openbare orde', dat werd althans niet zo gecommuniceerd, voor zover mij bekend. De week daarvoor was de M.E. opgetreden tegen de aanwezigheid van demonstranten op het plein, die in wezen niets anders wilden doen dan demonstreren en hun ongenoegen uiten. Er werd een 'gebiedsverbod' middels een 'noodbevel' uitgevaardigd door de burgemeester en dat heeft uiteindelijk, omdat de demonstranten zich daaraan niet hielden, geleid tot overheidsgeweld, waarvan je je met recht kunt afvragen of dat rechtmatig is.Dit was allemaal niet nodig geweest.

Waarom is dat noodbevel eigenlijk uitgevaardigd? De plek is bij uitstek geschikt om demonstraties te houden, zoals er in het verleden veelvuldig ook festivals, ijsfestijnen en andere massa-events georganiseerd werden. Er is flink veel ruimte, die elders in het centrum minder aanwezig lijkt te zijn. Mocht het Museumplein dan toch niet geschikt zijn, dan dien je dat te beargumenteren en eventueel een andere plek of route voor de demonstratie aan te geven, maar niet de hele demonstratie te verbieden.

Nu leven we in  een ander tijdperk, een corona-tijdperk, zal menigeen zeggen, waarmee de regering en de bestuurders op nationaal en lokaal niveau, zoals ook de burgemeester blijkbaar, grote problemen hebben, om datgene wat 'de rechtsstaat' word genoemd, hoog te houden. Dat zet bestuurders onder veel hogere druk dan ze normaal al gewend zijn, maar dat pleit niet ze vrij om demonstratierecht terzijde te schuiven. In dit geval lijkt het meer een preventieve maatregel te zijn geweest, op basis van verwachte opkomst en 'ongeregeldheden' de week daarvoor. Dat is begrijpelijk, maar gaat voorbij aan het demonstratierecht. Bovendien zorgt het juist voor verzet en werkt het provocerend op een groep die als je hen 'gewoon' laat demonstreren, hun 'ei kwijt kan' maar ook 'recht doet' aan de grondwet.

Je kunt zo'n fundamenteel recht niet zo maar terzijde schuiven, omdat dat dat je beter uitkomt. Alle beschikbare politie-capaciteit had ook aangewend kunnen worden om dat recht op demonstratie te waarborgen, dan toon je dat je over rechtsstatelijke volwassenheid beschikt. In Parijs werd bijvoorbeeld hetzelfde weekend en het weekend daarna een veel grotere demonstratie door de straten begeleid door de politie en dat verliep goed.

Het gezondheidsargument dat er risico was voor de publieke gezondheid vanwege te veel aanwezige mensen gaat in principe alleen op als je het niet goed organiseert en waarborgt. Dat is in dit geval niet gebeurd. Was er in voorjaar 2020 nog een massa-demonstratie op de Dam, die uiteindelijk aantoonbaar niet meer besmettingen tot gevolg heeft gehad, nu blijkt de burgemeester, als hoedster van de openbare orde, ‘volledig om’, in de betekenis dat ze eigenlijk een lokaal  ‘samenscholingsverbod’ afkondigt, zonder dat daar een grondwettelijke reden voor aan te voeren lijkt.

We kunnen het vergoelijkend als een 'duivels dilemma' kenschetsen, maar waarom moeten de grondrechten daaraan opgeofferd worden? Doe je werk als hoeder van de rechtsstaat, ook als het je niet uitkomt. Het resultaat kan anders een grote groep zeer ontevreden mensen zijn, waarvan een deel zich mogelijk laat meeslepen in baldadig verzet en dat is gebeurd. Maar in hoeverre is de inzet van de M.E. daar zelf niet schuld aan?


Als demonstranten zich netjes gedragen en hun mening kenbaar willen maken, dient dat gerespecteerd te worden. En dat is, vóór alle latere rellen, niet gebeurd. Natuurlijk kun je verwijzen naar een algemene politie verordening (APV) en allerlei andere (nood)-wettelijke regelingen die je, juridisch, tijdelijk, (ogenschijnlijk?) ‘in je recht doen staan’, als burgemeester. Maar zijn die regelingen zélf wel grondwettelijk juist? Menig staatsrechtgeleerde zal daar toch bedenkingen bij koesteren.

We krijgen zo weer 'ouderwetse' taferelen, als in de jaren ‘80 en ‘90, waarbij, op autoritaire wijze, geprobeerd wordt, ‘demonstranten’ in de hoek te plaatsen als 'criminelen', terwijl er, zo leert de ervaring, altijd maar een zeer kleine groep relschoppers tussen zit.

Het recht om te demonstreren en een mening te uiten dient altijd gerespecteerd te worden,dat behoort tot de fundamenten van onze rechtsstaat. Hier is ook een ander grondwettelijk recht geschonden, het recht van meningsuiting. Recht van meningsuiting is niet alleen het publiceren, zoals het schrijven van dit stuk, geschreven en online gepubliceerd, maar ook de straat opgaan en demonstreren tegen wat dan ook dat je bezighoudt. Zelfs een toestemming vragen hiervoor, aan het ‘bevoegde gezag’, kunnen we ter discussie stellen, want het is , grondwettelijk een absoluut recht, dat daarvoor gewoonterecht ontstaan is, waarbij demonstranten hun meningsuiting cq demonstratie vooraf aankondigen, doet daar niets aan af.

Zoals advocaat Jebbink in de Volkskrant van 25 januari formuleerde in het artikel "Grof geweld anti-lockdownprotest Amsterdam is de rechtsstaat onwaardig":

"De burgemeester mag een demonstratie alleen verbieden op strikte gronden: verkeersbelangen, gezondheidsbelangen of (dreigende) wanorde. Het moet daarbij ook nog eens gaan om noodzakelijke redenen. Zo vormt dreigende wanorde geen argument als er voldoende politie kan worden ingezet om die dreiging tegen te gaan".

Jebbink concludeert ook dat er aan geen van deze voorwaarden voor verbod van de demonstratie van de specifieke zondag voldaan is. (Het artikel is HIER te lezen).
Het stelt teleur dat juist een GroenLinks-burgemeester, onderdeel van een beweging van milieu-activisme, mind you, met haar decennialange traditie van demonstraties, bezettingen, beklimmingen, bestormingen, Greenpeace-acties en ga zo maar door, daartoe besluit. Ik zou als gemeenteraadslid maar ook als ik Groenlinks-sympathisant zou zijn, hier een aardig dobbertje om vechten en misschien zelfs haar functioneren (wederom) ter discussie stellen. Juist Groenlinksers zouden zich moeten omkeren en haar daarop aanspreken. Is Groenlinks niet juist ontstaan vanuit activisme, milieu-activisme? 

Wees dan ook consequent en garandeer demonstratierecht, waar je zelf altijd zo prat op gegaan bent en gebruik van gemaakt hebt."Opstappen, wegwezen, opzouten", dat zouden waarschijnlijk ook de woorden zijn van de zogenaamd ‘onmondige’ maar eigenlijk zeer mondige en zeer waarschijnlijk wel in hun recht staande demonstranten die nu in hun recht geschonden zijn. Een gelijk in eventuele rechtszaak zou wel eens een grote kans kunnen maken. Dat er daarna relletjes uitbreken die de demonstranten makkelijk in een kwaad daglicht doen plaatsen, doet daar niets aan af (update 03/02).


dinsdag 10 november 2020

New work by poet Arturo Desimone

We are pleased to publish new work of Arturo Desimone at Radio Neverno.

Arturo Desimone is an artist and poet regularly publishing and performing in Europe and South America. 

'In a small Nation (Aruba.)' by Arturo Desimone

'Island Inter - Regnum' by Arturo Desimone'Aruban Rimbaudian Teenager Firecoral' by Arturo Desimone


maandag 26 oktober 2020

zondag 18 oktober 2020

The expected misuse of the 'corona crisis' for cutting public art budgets

(This entry is in English)

By Hans Kuiper
 I got a question:

 "How do you foresee the next upcoming financial scarcity in the arts and culture sector"

this is my answer:
The expected misuse of 'the corona crisis' for cutting culture budgets by governments, with 'neo liberal approaches'.Message of Hans Kuiper to Jacopo Calonaci (artist & writer), 2020.
I see big problems for independent producers in the arts sector. 'Crisis' situations like these are, to my opinion, always a prerequisite for (big) budget cuts with a 'crisis argument'. This happened in the 80's already (when I started at the uni) and happened most recently in 2010-2012. In The Netherlands it's mostly the consequence of VVD ( a so called "neo liberal" party, not even liberal because they don't lower taxes for , working, citizens, but only for multinational companies) kind of policies.As I see them, the "neo liberals", socially spoken (in the sense of sociologist Pierre Bourdieu), as politicians with a bourgeois culture consuming preference pattern, that means they see art as 'luxury goods" to be traded on an 'art market', even "investments" in an economically unsure time and so 'established art brands' are preferred. What used to be called "the haute bourgeois" seem to have a specific cultural taste: preference and maybe even longing for classical culture (in music, in visual art referring to representing 'reality'), a preference for art as a tangible product (in stead of a performative product) and have little interest or clue about contemporary art, theatre, music etc. which seems to be not the domain of 'bourgeois culture'.

In general, the "corona crisis" might be the 'wet dream' of the neo liberals will lead to a new era of 'austerity', just like after the crisis of 2007-2008, that started as a crisis in the financial sector.


Even when current 'western' governments are spending money in all economic sectors suffering from the 'corona crisis', this 'money creation' will work inflationary and will surely lead to a coming new period of 'budget cuts" and "austerity".
Macro economically though, austerity, the cutting of all government expenditures, is very disputable. Many economists are proponents of the 'anti cyclical budgetting policies', which in short means highering of governemental expenditures to take over "the failing markets".So, contrary to austerity. "Neo liberal" governments , although they are already grabbing for 'socialist measures for the rich (saving of 'crucial sectors' in which is their invested capital) and neo liberal measures for the poor (let the market do its work)", are they expected to grab to 'austerity' again?

The doom scenario is: (Subsidized) culture will suffer, as in neoliberalism it is not seen as a vital economic sector. Plus, politically probably too oppositional to neo liberal 'bourgeois' policies and approaches towards 'society' and its definition of 'valuable culture'.

Add to that: the general lack of cultural education in 'western culture' of the last decades and you might have created an electorate that will back cutting budgets in fine arts in particular and choose for backing 'vital economic sectors'. So, to my opinion it might be also the consequence of the worsening of education. In general, kids get less and less a 'real culture' education directed on professional production anymore and are bombarded with 'entertainment' and 'garbage' via the mass media and seem to be 'conditioned' to become "culture consumers".

That is also one of my themes in my projects, like the Neoschlager. It is using the 'products' of the 'culture industry' (theory of Max Horkheimer & Theodor Adorno', read it, especially the chapter on 'culture industry'), formerly seen as 'low culture' and reintroducing it into 'high end' contemporary art institutions and transport it into the "high culture domain" of visual arts .

For The Netherlands, in general I expect big budget cuts, but they were already there in culture in The Netherlands. I mean for primary 'producers' like you and me, it will be harder to find locations to show or perform. Less money for less artists. Less daring, because the established institutions are , artistically, mostly run by managers and art historians and not by artists. These art historians think they can define what contemporary art is all about, but that is non sense. Artists themselves do this, but the 'class of art historians' , because they make a living of this, try to get the positions to define the contemporary art discours. Unless artists take over those institutions or start them themselves.

That's why I believe there is more future in artist initiatives than in the bigger institutions (that are all subsidized sometimes in combination with sponsorships by big business). 

This movement might be adversable, social politically, when, 'pro contemporary art and culture' social movements and political movements are able to become big and get more social, educational and, in the end, political influence. 

This happened a few times before in The Netherlands, last in the 60's-70's. At that time the social welfare state was built up by a coalition of social democrats and christian democrats (who still believed in their social mission before they too were taken over by big business) The VVD-CDA conservatives since the 1980's have not brought much new, they only tried and try to take money from all these social democratic projects and transfer them to private business interests. So they take money from higher education (which is now expensive, even in the NL), from culture, from social projects , from unemployment benefits, from social housing, from health care etc. This is what all happened, since the 80's in the Netherlands. General tax levels for labour stay high (see Thomas Pikety)

The corona pandemia, has shown now also that the cuts in health care in The Netherlands of the last decade made the problem worse than necessary. Two hospitals in The Netherlands were closed last 5 years (one in Amsterdam West, the Slotervaart Ziekenhuis), the IC's (intensive care units) were cut from 1800 to 1200 beds. Now they need many more in the NL. The current government is getting back the 'boomerang' of their health care budget cutting, the corona crisis is a crisis they can not just ignore and shows their incompetence big scale. But what interests me is not so much healt care problems, although it also effects me, but what are the potential consequences for the art domain?

As art and culture are by a mere 'economism' not defined as generating tangible 'high return products or services' (except maybe for the top of the commercial art market which is booming again like never before, but doesn't much mean for actual 'art practices'), they might be one of the first sectors that will lach structural financing by governments still trapped in ideologiues of the 'free market' .

How can art domains become independent from these political budgets, that by nature tend to swift alongside the changing political 'waves of the moment'? I think the art domain has to face the painful question: how to find independence from politics (especially its financial control)?

It is dependent on the press and other public intellectuals to make the consequences clear.

For culture: even when the sector is a business (the culture industry), there is no direct financial gain for the 'big investors', so that's why neo liberal governments will never enlarge budgets for culture, that might turn critical towards them in the end and the governments will use any chance, like corona, to cut these budgets.

There might be a solution in creating associations that are "self financed" by (basic democratic) membership constructions combined by ownership or control of the art infrastructure (exhibition spaces, necessary equipment, personnel resources, educational facilities etc.).


So, in short, corona will be misused to cut social and culture projects, institutions, and 'save' all those businesses that are run by the neo liberal "policy makers" . The 'business model' of 'hard core market' companies' (insurance and the like, like banks and ' large private investors') profits are nowadays largely based on using the state to enlarge their profits.
And spending on culture means , in that vision, less public money to the private sector. That's why I think "self organization" of art domain institutions and 'creative entrepreneurs' is necessary to counteract the planned 'austerity' and cutting of social, art and culture budgets.  

We have to prevent the theft of public money (taxes) for private interests! That means we have to politically organize the art and culture sector in such a way that its claims are as strong as the so called "valuable" industries.Message of Hans Kuiper (artist & cultural initiator) to Jacopo Calonaci (artist & writer), april 2020.

zaterdag 22 augustus 2020

Radio Neverno press @ Berlin Biennale 2020

Radio Neverno's Hans Kuiper has obtained a press accreditation for the Berlin Biennale 2020, which will organize a preview coming Sept. 4th.

WE will inform you via our blog and website via audio/ podcast & video entries. Live streams will partly run via our Instagram and Youtube channel. Check our Twitter channel regularly too!

Hope you will be part of it all!

Radio Neverno, Hans Kuiper, co founder

////////////////////////////////////////////////////////////

Liebe*r Hans Kuiper,

hiermit bestätigen wir Ihre Akkreditierung für die Pressevorbesichtigung der 11. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst am Freitag, den 4. September 2020. Die Pressevorbesichtigung findet von 10 bis 19 Uhr statt. Bitte beachten Sie: Weitere Informationen und Details zur Vergabe der Zeitfenster für Ihren Besuch folgen nach dem 17. August nach Ablauf der Akkreditierungsfrist.

Diese Presseakkreditierung ist personalisiert und nur gültig in Verbindung mit einem Personal-/Presseausweis, um sich als rechtmäßige*r Träger*in dieser Akkreditierung identifizieren zu können.

Presseunterlagen stehen ab sofort und vollständig ab dem 4. September unter folgendem Link online zur Verfügung: https://11.berlinbiennale.de/de/presse
Am 4. September ist keine gesonderte Pressekonferenz geplant.

Anfragen zur Presseakkreditierung:
T +49 (0)30 24 34 59 27
pressaccreditation@berlinbiennale.de

Pressekontakt für alle weiteren Anfragen:
Laura Helena Wurth
T +49 (0)30 24 34 59 130
press@berlinbiennale.de


Vielen Dank für Ihr Interesse an der 11. Berlin Biennale. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!maandag 3 augustus 2020

De zomerwandeling, deel 1.De zomerwandeling, de eerste aflevering van een twee- of meerluik over het schrijven van een boek, het vinden van een  openingszin en overwegingen over de stand der zaken in Nederland, tijdens de (corona-) zomer van 2020.

Opname en moderatie: Hans Kuiper.

woensdag 8 juli 2020

American election special: checking Trump.

Repost of the investigative journalistic coverage live podcast, Trump Inc.. Courtesy The Green Space, WNYC.

American investigative journalism at its best.dinsdag 30 juni 2020

Neoschlager Kindershow

Een leuke podcast, speciaal voor en door kinderen, nu op Radio Neverno.

Met Elise W., Dora W. & Hansi K.
zondag 28 juni 2020

Le P.F.H. par Un homme et son PC

Le P.F.H.; a song about ecological issues by Un Homme et Son PC,
lyrics, music, images; Stéphane Martineau.

With some excerpts of an interview with the Hubert Reeves. 

"I tried to juxtapose the words of Hubert Reeves with regard to the hope that it is necessary to preserve and cultivate with regard to ecological issues with an iconographic observation of these issues." (S. Martineau). Berlin 2020