Search the archive

vrijdag 23 februari 2018

Kunst-verkiezingsdebat 2018 (gemeenteraad) in Arti et Amicitiae

Radio Neverno Heeft van het kunstverkiezingsdebat opgenomen dat op 8 maart 2018 plaatsvond in kunstvereniging Arti et Amicitiae aan het Rokin 112 in Amsterdam.

Dit debat is hieronder beluisterbaar zijn als podcast.KUNST

VERKIEZINGSDEBAT

DONDERDAG 8 MAART 2018

SOCIËTEIT

20 uur
Het bestuur van Arti et Amicitiae nodigt u van harte uit voor het Arti kunstdebat. Politici en collega-kunstenaars zijn uitgenodigd om in Arti te spreken over de toekomst. Welke positie heeft de kunstenaar in Amsterdam? Wat kunnen wij van onze toekomstige volksvertegenwoordigers verwachten, maar bovenal, wat kunnen wij hen meegeven vanuit de expertise in het veld?
Onderwerpen die tijdens het debat aan bod komen zijn ateliers, broedplaatsen, hoe kunnen kunstenaars van alle generaties wonen en werken in de stad en de rol van diverse kunstinstellingen.
Het debat is inhoudelijk voorbereid door kunstenaar Hans Kuiper & politicoloog Renée Hartog. De avond wordt door laatstgenoemde gemodereerd en te gast zijn kunstenaars en kandidaten voor de gemeenteraad van Amsterdam.

UPDATE 

Inleiders van het debat zullen zijn Joram Kraaijeveld (Platform Beeldende Kunst) en Bart Stuart (W139).
Partijen die bevestigd hebben deel te nemen zijn: VVD, GroenLinks, SP, D66.

In het plenaire debat zullen ook anderen uit het kunstdomein het woord voeren. Zo bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een ateliergebouw in Amsterdam Oud-West.
Radio Neverno zal het debat opnemen en als podcast op haar website zetten.


Links update:

Op de Arti-website zelf: http://www.arti.nl/activiteit/kunst/
Aankondiging op de Parool verkiezingsdebatten-'ladder':