Search the archive

woensdag 7 maart 2018

UPDATE Het kunst-verkiezingsdebat in Arti et Amicitiae op 8 maart 20188 Maart 2018: Het Kunst-verkiezingsdebat in Arti et Amicitiae,

Radio Neverno doet verslag van dit debat en zal het integraal opnemen en als podcast op deze website plaatsen.

De opzet van het debat is als volgt: het bestaat uit twee gedeelten:

Na een welkomswoord wordt het eerste deel ingeleid door een spreker uit het kunstdomein, Joram Kraaijeveld, voorzitter van het Platform Beeldende Kunst. Hij gaat dieper in op thema's die volgens hem momenteel spelen, zoals het atelierbeleid, ik citeer:

De (werk)ruimte voor kunstenaars en creatieven staat onder druk; ateliers worden duurder, schaarser en flexibeler. Er is coherent gemeentebeleid nodig met betere afstemming tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen, bijv. vastgoed en cultuur: zodat de gemeente haar eigen doelstellingen van het behoud van de IJzeren Voorraad kan behalen. Daarnaast kan door kunstenaars meer heft in eigen handen te geven beter aan de vraag naar creatieve werkruimtes worden voldaan. Dit maakt het atelierbeleid effectiever en meer duurzaam en zo kan kapitaalvernietiging - waar het huidige broedplaatsenbeleid te weinig rekening mee houdt - worden voorkomen."

Onderwerpen die naast zijn verhaal nog meer aan bod komen zijn, naast ateliers, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit en hoe kunstenaars van alle generaties (nog) kunnen wonen en werken in de stad en de rol van diverse kunstinstellingen.

Na zijn inleidend verhaal kunnen de aanwezig gemeenteraadskandidaten Zeeger Ernsting (GroenLinks), Claire Martens (VVD), Marcel van den Heuvel (D66), Nicole Temmink (SP) en Hendrik-Jan Biemond (Pvda) hun visie geven, mogelijk met verwijzing naar beleid zoals dat de afgelopen jaren is vormgegeven en de plannen voor de komende periode.

Hierna komt er een eerste plenair debatdeel waar, naast Joram, ook andere aanwezigen vragen kunnen stellen.

Vervolgens is er een korte pauze.

Na de pauze is er een tweede inleider, Bart Stuart, bestuurslid van W139, kunstenaar en mede-initiator van 'FairCity'. Hij kijkt meer naar de wenselijke toekomst. Hoe gaat Amsterdam ervoor zorgen dat de komende jaren kunst, met name in het centrum, zichtbaar en bereikbaar blijft voor de Amsterdamse bevolking en er rekening gehouden wordt met kunstenaars in de stad?

Ook hierop wordt daarna aan de gemeenteraadskandidaten gevraagd hun visie en mening te geven waarna een tweede plenaire debatgedeelte volgt.

De debatleiding is in handen van Renee Hartog, politicologe en onder meer werkzaam voor Arti et Amicitiae.


Organisatie: Hans Kuiper en Renee Hartog.